Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja filmowa w praktyce szkolnej. Jak i po co wykorzystywać film na lekcjach oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy w szkole podstawowej? (warsztaty)Program:
  1. Edukacja filmowa w zapisach podstawy programowej.
  2. Dlaczego świat filmu może wywierać ogromny wpływ na rozwój dziecka?
  3. Jakie metody pracy z filmem zastosować?
  4. Co zrobić, aby nie poddać się szkolnej presji czasu, czyli o plusach filmów krótkometrażowych.
  5. Gdzie szukać wiedzy na temat edukacji filmowej?
  6. Prawo autorskie w edukacji. 

Terminy realizacji:
22-10-2019 w godz. 14.30-17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele i wychowawcy w szkołach podstawowych
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Monika Głowacka