Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja globalna (warsztaty)Program:
  1. Uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.
  2. Przenikanie się systemów kulturowych środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.
  3. Kształtowanie krytycznego myślenia i postaw prospołecznych.
  4. Ukazywanie wpływu jednostek na globalne procesy i wpływ globalnych procesów na jednostkę.

Terminy realizacji:
20-02-2020 w godz.

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Ekspert CEO w Warszawie