Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja globalna (seminarium)Program:
  1. Uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.
  2. Przenikanie się systemów kulturowych środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.
  3. Globalny rynek pracy.
  4. Kształtowanie krytycznego myślenia i postaw prospołecznych.

Seminarium poprowadzą m. in. dr Aleksandra Mochocka z UKW w Bydgoszczy, Sylwester Jankowski działacz proekologiczny z Torunia, Aneta Gabryelczyk nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku ,eksperci CEO w Warszawie, przedstawiciel międzynarodowej korporacji


Terminy realizacji:
20-02-2020 w godz. 11.00-14.00

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka