Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja obywatelska w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:
1.Kompetencje obywatelskie to kompetencje kluczowe
2.Kompetencje społeczno-obywatelskie nauczycieli oraz uczniów
3.Edukacja obywatelska codziennie
4.Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela - techniki aktywizujące ucznia

Terminy realizacji:
07-12-2022 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka