Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja w cyfrowym wymiarze
Terminy realizacji:
22-09-2020 w godz. 11.00-16.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska, Agata Safian