Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

EDUKACJA W CYFROWYM WYMIARZE VIII EDYCJA Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie
Terminy realizacji:
23-04-2018 w godz. 11.00 - 14.30

Cena: 0 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska, Agata Safian