Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacyjna wyprawa, czyli jak zrobić z lekcji przygodę z puentą (warsztaty)Program:
1. Lekcja jako proces uczenia się
2. Techniki pomagające w projektowaniu lekcji jako przygody z puentą


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska