Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacyjne zabawy ofline w kodowanie z robotami (warsztaty)Program:
1.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zabawach z kodowaniem i w kodowanie
2. Podstawy kodowania w zabawach z kubeczkami
3. Zabawy w kodowanie z: Dadhem, gąsieniczką, ozobotami, DOCem, pszczółką Bee 4. Zabawy w oparciu o aplikacje rozszerzonej rzeczywistości

Terminy realizacji:
10-01-2023 w godz. 15.00-18.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska , Alicja Przytomska -Pietrzak