Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edutainment - gry i grywalizacja jako nowoczesne metody nauczania (kurs online)Program:
  1. Edutainment - wykorzystanie zabawy jako elementu wspomagającego proces uczenia się i nauczania.
  2. Dlaczego gry angażują uczniów?
  3. Gry planszowe i ich walory dydaktyczne.
  4. Gry miejskie i escape roomy. 

Terminy realizacji:
18-09-2017 w godz. 29.10.2017

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska