Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Efektywna edukacja cyfrowych tubylców (warsztaty)Program:
  1. Bariery wykorzystania TIK w dydaktyce.
  2. Przekaz wiedzy wspierany wizualizacją.
  3. Gamifikacja, odwrócona klasa, nauczanie wyprzedzające, metoda projektowa.
  4. Uczeń z własnym sprzętem w klasie - ćwiczenia praktyczne.

Terminy realizacji:
16-10-2019 w godz. 14.30-17.00
23-10-2019 w godz. 14.30-17.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Anna Puścińska