Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Efektywna praca w grupie (wykorzystanie Breakout Rooms w Teams, Jamboard, Whiteboard.fi, Mural.com) (warsztaty online)

Cena: 225,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat:
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk, Dominik Kosiński