Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Efektywna realizacja doradztwa zawodowego w szkole - powiat radziejowskiProgram:

 


Praca online:
01-10-2018 - 31-05-2019


Terminy realizacji:
25-09-2018 w godz. 10.00-13.00
27-11-2018 w godz. 10.00-13.00
06-02-2019 w godz. 10.00-13.00
25-04-2019 w godz. 10.00-13.00
06-06-2019 w godz. 10.00-13.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński