Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Efektywne zarządzanie czasem pracy nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Podstawy zarządzania czasem.
  2. Rozwój potencjału osobistego i zespołu.
  3. Delegowanie zadań.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska