Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Efektywne zarządzanie organizacją, czyli jak mieć więcej czasu dla siebie i mniej stresu na co dzieńProgram:

Zarządzaj sobą nie czasem – bilans tygodniowy wykorzystania czasu.

Czym jest matryca Eisenhowera i jak ją wykorzystać w zarządzaniu?

Priorytety czyli zasada Pareto w praktyce.

Po co i jak delegować zadania? Etapy delegowania.

Tworzenie planów – jak robić to prosto i skutecznie?


Terminy realizacji:
05-03-2020 w godz. 10.00-14.00

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: kadra zarządzająca oświatą
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Anna Jurewicz