Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi z elementami etykiety zawodowejProgram:

1. Skuteczne rozwiązania zwiększające potencjał menedżera/dyrektora/kierownika jednostki w zakresie strategii komunikacyjnych i myślenia operacyjnego
2. Praktyczne aspekty komunikacji oraz doskonalenie procesu zarządzania zespołami ludzkimi tak aby był efektywny i oparty na najnowszych rozwiązaniach merytorycznych
3. Zasady budowania wizerunku i psychologia zarządzania stosowana w przestrzeni komunikacji

Cena: 120 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, pracownicy JST, nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: dr hab. Anita Frankowiak