Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 (seminarium)Program:
1.Wymagania egzaminacyjne a wymagania podstawy programowej
2.Wykorzystanie zasobów CKE


Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: specjalista zewnętrzny