Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin ósmoklasisty z chemii (warsztaty online)Program:
1. Podstawa programowa a informator CKE
2. Typy zadań i sprawdzane umiejętności
3. Strategie rozwiązywania zadań
4. Metoda naukowa na egzaminie ósmoklasisty

Terminy realizacji:
01-03-2022 w godz. 16.00-19.00
08-03-2022 w godz. 16.00-19.00

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, specjalista zewnętrzny