Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Terminy realizacji:
07-02-2020 w godz. 11:00-13:00

Cena: 30 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk