Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin z języka angielskiego po ósmej klasie szkoły podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Omówienie poszczególnych typów zadań na egzaminie z języka angielskiego.
  2. Zadania egzaminacyjne a realizacja podstawy programowej języka obcego nowożytnego.
  3. Sposoby przygotowania ucznia do egzaminu z języka angielskiego.

Terminy realizacji:
15-12-2018 w godz. 9.15-14.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński