Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Eksperyment na zajęciach biologii w szkole ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
  1. Metoda eksperymentu w podstawie programowej.
  2. Eksperyment biologiczny krok po kroku.
  3. Doświadczenia z podstawy programowej.

Terminy realizacji:
05-10-2019 w godz. 9:00-12:00
19-10-2019 w godz. 9:00-12:00

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik