Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Eksperymentujemy na fizyce - elektryczność i magnetyzm

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska