Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Eksperymenty i doświadczenia na chemii w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Metoda naukowa z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów.
  2. Planowanie i dokumentowanie doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem metody projektu.

Terminy realizacji:
24-01-2018 w godz. 14.30 - 17.30
31-01-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Adresat: nauczyciele chemii,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska