Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Eksperymenty i doświadczenia na chemii w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Metoda naukowa z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów.
  2. Planowanie i dokumentowanie doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem metody projektu.


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele chemii,doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska