Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Elektrochemia w ćwiczeniach i zadaniach (warsztaty)Program:
1.Realizacja zagadnień z elektrochemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym
2.Analiza zadań maturalnych z elektrochemii


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Witold Anusiak