Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Elektroniczne pomiary w terenie

Liczba godzin: 2
Prowadzący: Lena Tkaczyk