Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Elektronika czy probówka? Praca z czujnikami elektronicznymi na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych (warsztaty)Program:
  1. Doświadczenia i obserwacje w podstawach programowych przedmiotów przyrodniczych.
  2. Zastosowanie elektronicznych czujników pomiarowych w realizacji zapisów podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
  3. Pokazy doświadczeń z użyciem czujników elektronicznych.

Terminy realizacji:
16-10-2018 w godz. 14.00-18.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Tomasz Sobiepan - przedstawiciel PASCO Warszawa