Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Elementy coachingu w doradztwie zawodowym (warsztaty)Program:
  1. Elementy coachingu w doradztwie indywidualnym – narzędzia.
  2. Elementy coachingu w doradztwie zespołowym – narzędzia.
  3. Praca z rodzicami.

Terminy realizacji:
06-04-2019 w godz. 09.00-14.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska