Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Emisja głosu - jak mówić bez wysiłku i zmęczenia (warsztaty)Program:
  1. Prawidłowa artykulacja i jej rola w pracy mócy.
  2. Higiena głosu - czego się wystrzegać, o co zadbać.
  3. Oddychanie i fonacja - rodzaje i techniki.
  4. Dykcja i wyrazistość mowy.

Terminy realizacji:
19-11-2019 w godz. 15.00-18.00
26-11-2019 w godz. 15.00-18.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Joanna Drzewucka-Bujak - logopeda