Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Emisja głosu dla nauczycieli (warsztaty)Program:
1.Prawidłowa artykulacja i jej rola w pracy nauczyciela
2.Higiena głosu: czego się wystrzegać, o co zadbać
3.Oddychanie i fonacja – rodzaje i techniki

Terminy realizacji:
24-11-2022 w godz. 15.00-18.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Drzewudzka-Bujak