Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Emocjonalny mózg – kiedy myśli, a kiedy czuje?Program:

Czy serce może bić w głowie?

Czy zgadzasz się z Albertem Einsteinem, że „problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie”?

Jakie środki ekspresji wyzwala nasz mózg?

Jak mózg „maluje” emocje na twarzy?


Terminy realizacji:
12-03-2020 w godz. 15.00-16.15

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska