Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Encyklopedie i słowniki jako źródła informacji

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze