Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Energia w reakcjach chemicznych

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Tamara Kozikowska