Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Erasmus na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
1.Główne założenia programu edukacyjnego
2.Jak należy prawidłowo wypełnić wniosek
3.Gdzie szukać potencjalnych partnerów projektu
4.Kto może ubiegać się o grant w programie Erasmus
5.Gotowe pomysły na prace projektowe w programie Erasmus


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Joanna Piernikowska