Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Europejski System Oświaty w krajach Beneluksu - Luksemburg, Bruksela, AmsterdamProgram:

- wykłady dotyczące nauczania w szkołach w Luksemburgu, Brukseli i Amsterdamie

- wizytacja szkół i przedszkoli, prezentacja odwiedzanych placówek

- wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą pedagogiczną, dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli i doskonalenia zawodowego


Terminy realizacji:
27-09-2020 w godz.
03-10-2020 w godz.

Cena: 3550,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dorota Łańcucka