Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ewaluacja programu realizacji doradztwa zawodowego w szkole/placówce (online)Program:

1. Moduł informacyjny

2. Projektowanie ewaluacji

3. Metody i techniki zbierania danych

4. Analizowanie danych i działania po badaniu

 

Kurs online: 27.04 - 27.05.2020


Terminy realizacji:
27-04-2020 w godz.

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, koordynatorzy WSDZ, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Agata Antkowska