Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ewaluacja wewnętrzna a praca zespołów nauczycielskich (seminarium)Program:
1. Wybór zagadnień do ewaluacji - formułowanie pytań ewaluacyjnych - przykłady praktyczne
2. Dobór metod - przykłady praktyczne
3. Konstruowanie narzędzi - przykłady praktyczne
4. Zadania zespołu - procedura postępowania
5. Ustalanie wyników - przykłady praktyczne
6. Formułowanie wniosków
7. Podsumowanie nadzoru - dokumentacja


Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska