Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ewaluacja wewnętrzna placówki edukacyjnej z zastosowaniem narzędzi TIK w praktyce (online)Program:

Moduł informacyjny
Projektowanie ewaluacji
Metody i techniki zbierania danych
Analizowanie danych i działania po badaniu

Kurs online: 04.06.2020 - 30.06.2020


Terminy realizacji:
04-06-2020 w godz.

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: członkowie zespołów ewaluacyjnych, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół
Liczba godzin: 27
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska