Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Fizyka na wesoło - wg podstawy programowej dla klasy VII i VIII szkoły podstawowejProgram:

Podstawa z fizyki dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej – wybrane elementy

Przygotowanie scenariusza lekcji fizyki dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Przegląd eksperymentów ilustrujących wybrane treści programowe


Terminy realizacji:
09-02-2019 w godz. 9.00-12.15

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Mariola Paszyńska