Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Funkcjonowanie szkoły z uczniami ukraińskimi (warsztaty)Program:
1.Przepisy prawa oświatowego
2.Integracja dziecka w środowisku szkolnym
3.Warunki ukończenia polskiej szkoły a egzaminy zewnętrzne


Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński