Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gala podsumowująca etap rejonowy Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich PolakachProgram:
1. Powitanie gości.
2. Czego jeszcze nie wiemy o generał Elżbiecie Zawackiej, czyli kilkaobrazów z życia jedynej kobiety wśród Cichociemnych - dr Katarzyna Minczykowska, biografka Elżbiety Zawackiej, członek Rady Fundacji Generał Zawackiej - wykład.
3. Wręczenie nagród.
4. Otwarcie wystawy Cichociemna - Gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (1909-2009)

Terminy realizacji:
11-03-2022 w godz. 11.00-14.00

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska
Prowadzący: Dorota Gołębiewska, Alicja Przytomska-Pietrzak