Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gdy twój uczeń się jąka. Jak wspierać dziecko z niepłynnością mowy? (warsztaty)Program:
  1. Czy to jest jąkanie? Kiedy możesz przypuszczać, że twój uczeń się jąka?
  2. Wieloczynnikowa koncepcja jąkania.
  3. Objawy jąkania, reakcje towarzyszące patologicznej niepłynności mówienia.
  4. Charakterystyka jąkającego się ucznia.
  5. Rola nauczyciela w prowadzeniu ucznia jąkającego się - jak wspierać dziecko.
  6. Najczęściej stosowane techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem jąkającym się.

Terminy realizacji:
14-04-2018 w godz. 09.00 - 13.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pozostałych etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: mgr Jolanta Zielińska