Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Glottodydaktyka i glottoterapiaProgram:
 1. Glottodydaktyka ojczystojęzyczna B.Rocławskiego na tle innych dydaktyk języka i matematyki.
 2. Lingwistyczne podstawy glottodydaktyki.
 3. Nowe zasady pisowni polskiej.
 4. Teoretyczne podstawy glottodydaktyki ojczystojęzycznej.
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu profilaktyki glottoterapeutycznej.
 6. Zagadnienia programowe w glottodydaktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 7. Podstawy grafii.
 8. Podstawy programowe, a glottodydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna.
 9. Psychologiczne i neurologiczne aspekty glottodydaktyki.
 10. Wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego.
 11. Samokształcenie.


Cena: 1 920,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni, inni zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 150
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: prof. Bronisław Rocławski