Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gra terenowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych (warsztaty)Program:
1. Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela: prezentacja popularnych aplikacji do wykonywania zadań w terenie
2. Tworzenie dokumentacji z gry terenowej
3. Gra miejska – śladami chemika

Terminy realizacji:
11-05-2022 w godz.
17-05-2022 w godz.

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik