Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

grupa II "Uczyć uczenia się" - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty)Program:
  1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego.
  2. Jak uczyć uczenia się uczniów? - wskazówki praktyczne.
  3. Zajęcia z uczenia się - formy i metody pracy.
  4. Konstruowanie scenariusy zajęć.

Terminy realizacji:
26-02-2020 w godz. 14.30-18.00
03-03-2020 w godz. 14.30-18.00

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik