Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gry matematyczne pomysłem na ciekawą lekcję (warsztaty)Program:
  1. Gry a podstawa programowa z matematyki.
  2. Czas gry i czas zajęć - dlaczego warto grać na matematyce?
  3. Matematyka w grach planszowych - gry w kształceniu umiejętności matematycznych.
  4. W co i jak grać?

Terminy realizacji:
15-05-2018 w godz. 14.30 - 17.45
22-05-2018 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 80,00 zł
Adresat: nauczyciele matematyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Majczak