Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gry matematyczne pomysłem na ciekawą lekcję (warsztaty)Program:
  1. Gry a podstawa programowa z matematyki.
  2. Czas gry i czas zajęć - dlaczego warto grać na matematyce?
  3. Matematyka w grach planszowych - gry w kształceniu umiejętności matematycznych.
  4. W co i jak grać?


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Majczak