Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Grzeczne dzieci - mit czy rzeczywistość? (warsztaty)Program:
  1. Rola nauczyciela w rozwijaniu samoświadomości dziecka
  2. Techniki sprzyjające socjalizacji grupy
  3. Kara i nagroda w wychowaniu

Terminy realizacji:
02-11-2020 w godz. 15.00-17.15
09-11-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska