Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Hej Kujawy jakie cudne - wartości przyrodnicze i kulturowe regionuProgram:

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin

1.

 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – perełka przyrodnicza   i kulturowa naszego regionu”

 

3

 

2.

Parki dworskie jako element lokalnego dziedzictwa kulturowego

3

 

3.

Rola kulturowa pszczół i ich znaczenie dla człowieka

3

4.

Zioła w ludowej tradycji

3


Terminy realizacji:
29-11-2016 w godz. 15.00 - 17.00
22-02-2017 w godz. 15.00 - 17.00
29-03-2017 w godz. 15.00 - 17.00
26-04-2017 w godz. 15.00 - 17.00

Cena: 25,00 zł
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, inni nauczyciele zainteresowani tematyką
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik