Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Indywidualizacja nauczania, rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży (seminarium)Program:
1.Model pracy z uczniem zdolnym
2.Przykłady dobrych praktyk
3.Prezentacje nauczycieli nagrodzonych w Konkursie Odkrywamy Talenty 2023


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz eksperci