Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Indywidualizacja nauczania w edukacji inkluzywnej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (warsztaty)Program:
1.Aktywizacja uczniów w edukacji zdalnej i stacjonarnej z wykorzystaniem aplikacji pakietu Office 365 Education
2.Jak zbudować cyfrową społeczność integracyjną? Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE

Terminy realizacji:
04-02-2022 w godz. 15.00
11-02-2022 w godz. 15.00
18-02-2022 w godz. 15.00

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Marcin Ćwikliński, Ewa Elwertowska - specjalista zewnę