Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Indywidualizacja w nauczaniu zdalnym z wykorzystaniem informacji zwrotnejProgram:

1. Czym jest indywidualizacja w pracy z uczniem

2. Diagnoza typów sensorycznych

3. Rola informacji zwrotnej w podnoszeniu efektywności kształcenia

4. Wymiana doświadczeń


Terminy realizacji:
04-06-2020 w godz. 12.30-14.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska, Katarzyna Zawacka