Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Indywidualizacja w praktyce - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (warsztaty)Program:
  1. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem.
  2. Metody i formy pracy z  uczniem  z zaburzeniami komunikacji językowej. Organizacja pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.
  3. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie masowej.
  4. Rodzaje zaburzeń słuchu u uczniów - zalecane sposoby i metody pracy. Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej wsparcie nauczyciela i szkoły.

Terminy realizacji:
18-10-2017 w godz. 14.30 - 17.30
07-12-2017 w godz. 14.30 - 17.30
14-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30
12-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Katarzyna Zawacka