Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacje pedagogiczne i nowatorstwo w szkole (seminarium)Program:
1. Pojęcie innowacji i eksperymentu pedagogicznego - definicja, cele i podstawa prawna
2. Rodzaje innowacji pedagogicznych, dokumentacja
3. Przykłady wprowadzonych innowacji - omówienie
4. Ewaluacja wprowadzonej innowacji


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2